Rammetillatelse for Johan Evjes vei 11

Etter mange runder med kommunen en veldig etterlengtet rammetillatelse. Støyproblematikk har lagt føringen for prosjektet der det var noe usikkerhet rundt nye regler i Småhusplanen fra både kommunens og Hjorth Arkitekters side. 

Hvert volum er igjen stykket opp til å ligne 3 mindre småhus som henger sammen i ulike høyder. Bygningskroppen er plassert og formet for å kunne skape støybeskyttelse. Roteringen og forskyvingen gir i tillegg ulike retninger av innsyn og utsyn. Plasseringen er gjort både med tanke på støy i forhold til uteoppholdsarealer og for å gi begge enhetene stille side med mulighet for lufting/stille side i de indre arealer. 

3.jpg