Seljeveien, Grunerløkka/Oslo, 2022

Tre L-formede eneboliger på Frydenberg. Boligene åpner seg mot skjermet utearealet i sør og sikrer gode lysforhold og lite innsyn. Husene et tegnet med fokus på å forsterke kontakt mellom indre og ytre arealer både når det kommer til fysisk bevegelse og visuell kontakt. Alle boligene er oppført i bindingsverk med trepanel.