Skippergata

Eiendommen ligger i Skippergata 58 i Drammen kommune. Hjorth Arkitekter har fått i oppdrag å tegne og tilpasse en leilighetsbe- byggelse i 4. etasjer.

Tiltaket har som mål å etablere en energieffektiv grønn lunge i byen og bidra med luft og be- plantning i området.

Den overordnede arkitekturen er inspirert av havnefronten og motiver derfra. Bygningen dreier om hjørnet fra Havnegata til Auens Vei med næringsvirksomhet i 1. etasje og leiligheter med balkong i 2. til 4. etasje. Det er foreløpig skissert 12 leiligheter på 60-75 m2

Bygningens fasader er inndelt i felter hvor byg- ningen i seg selv blir en del av beplantningen på stedet. Med flatt tak og et inntrukket parti i ytterste del etableres takterrasser som også får betydning i beplantningsstrategien.

Tiltaket ligger i parkeringssone 2. Med 12 enhe- ter utløser det krav om minimum 0,4 parkeringer per enhet. Totalt utgjør dette 4,8 parkeringer for leilighetsbygget.