Bikuben

Nærbyveien 38, eller Bikuben, er et boligfellesskap i Drammen med en økologisk og bærekraftig profil. Boligfellesskapet består av fire bikubeformede enheter og store uteområder hvor beboerene i fellesskap står for beplantning og produksjon av grønnsaker. Boligene er utformet som et heksagon med tydelig inspirasjon fra bikuben. Arkitekturens utforming sørger for lys fra flere vinkler igjennom dagen og øker dermed bokvaliteten i boligene. I tillegg gjør den særlige formen det enkelt å orientere boarealer mot den gode utsikten i området. Boligene har adkomst i nord, utsikt mot nord-øst og lys fra sør. Boligene er nytenkende med et interessant samspill der man unngår store flate fasader, men heller etablerer et sympatisk formspråk med tydelige referanser til naturen og mennesket.