Brådalsvegen

Brådalsvegen ble utformet som et rent svar på omgivelsene tomten lå i. Siden tomten ligger i et kryss med vei på nordøst og nordvest var det viktig å tenke på skjerming både mot innsyn og mot støy. I stedet for store gjerder og støyskjermer brukte vi bebyggelsen til å skjerme disse retningene og samtidig skape et assymmetrisk atrium som skaper en skjermet åpen bebyggelse som relaterer til seg selv, samtidig som man henter inn lys fra sør. Formen på bygget følger dermed formen på tomten som igjen skaper mulighetene.