Herfell, Larvik/Vestfold, 2021

Fritidsboligen på Herfell er basert på et konsept hvor glidende overganger mellom inne og ute har vært den førende regel. Det går en sentrert akse gjennom boligen fra nord til sør og flere tverrakser som forbinder hyttas områder i øst og vest. Utearealene smelter sammen med boligen og gjør den til en del av det dramatiske landskapet i området. Hytta er bygget med takterrasse og naturlige materialer med fargepalett fra nærområdet. Målet da denne hytta ble tegnet var å skape noe moderne og nytenkende som samtidig kunne ha diskret og sympatisk fremtoning i landskapet.