Hellerudveien 14. Hellerud/Oslo, 2020

Eneboligen i Hellerudveien er basert på et hovedkonseptet hvor orientering av boligen har stått i fokus. Huset vender seg mot lys og utsikt mot sør og øst. Det er lagt opp til store vinduer for å sikre kontakt mellom de indre og ytre arealer, men samtidig lagt fokus på å minimere innsyn fra naboer. Boligen er bygget med flatt tak og takterrasse.