Nylendet 5. Lillestrøm/Viken

Nylendet 5 er en enebolig i to plan med flatt tak og utvendig atrium mot sør. Det har i formgivningen av boligen blitt lagt vekt på å bevare lys og luft på eiendommen og samtidig orientere boligen med terrengets naturlige helning fra øst mot vest. Oppholdsrom, uteoppholdsareal og takterrasse er tegnet med god utsikt mot sør og vest.
Eneboligen består av to hoveddeler; en horisontal og lett del mot øst og vest, og et vertikalt midtparti av mer lukket og solid karakter. Midtpartiet reiser seg fra kjeller til takterrasse, mens den horisontale delen oppdeler huset og gir det en lav karakter. De estetiske grepene gjenspeiler byggets funksjoner bla annet ved å lukke mot nord og åpne mot vest.