Norefjell, Krødsherad

Bygget har tre hovedvolumer. Hvert volum er tilpasset høydene, topografien og underlaget nedover tomten. Det øverste volumet er plassert på fjell på nedsiden av tomtens høyeste punkt. Bygget er noe skjøvet ned fra tomtens høyeste punkt for å tilpasse, og la terrenget stå frem fremfor tiltaket. Dette grepet skaper også et senket uttrykk i terrenget. Volumet i senter av bebyggelsen plasseres på en lavere hylle sammen med terrenget. Det laveste volumet sørvest på tomten er igjen senket for å tilpasse bygningen til terrenget og skape relasjon mellom bygning og omgivelser. Volumene er også vinklet forskjellig. Dette gir en brutt fasade som svarer til naturens forskjellige nivåer nedover tomten. Bruddene gir også en mer naturlig og behagelig fasade å se på samt en helhetlig organisk form.