Tangerudveien 51, Stovner/Oslo, 2020

Tangerudveien 51 er et prosjekt bestående av to moderne eneboliger med flatt tak på Stovner i Oslo. I formgivingsfasen ble det lagt vekt på orientering mot lys og utsikt, glidende overganger mellom inne og ute og å minimere innsyn til og fra naboer. Eneboligene har derfor en åpne første etasje med god kontakt mellom hus og hage. De øvrige etasjene har et mer lukket preg som gjenspeiler bruken av rommene, men som samtidig sørger for gode lysforhold og optimert bo- og livskvalitet. Hver bolig har egen takterrassen og utearealer på terreng med sol fra sør og vest.